FAIZ SAAID

Blog Orang Selangor

Kisah Suami Isteri Yang Miskin

Kisah Suami Isteri Yang Miskin

Di zaman Nabi Musa AS, ada sepasang suami isteri yang hidup dengan penuh kemiskinan namun mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran.

Suatu ketika, tatkala mereka beristirehat, sang istri bertanya kepada suaminya:

” Wahai suamiku, bukankah Musa adalah seorang Nabi yang bisa berbicara dengan Tuhannya (Allah)? ”

Lalu sang suami menjawab:

” Ya, kamu benar”

Sang isteri berkata lagi:

” Kenapa kita tidak pergi saja kepadanya untuk mengadukan kondisi kita yang penuh dengan kemiskinan dan memintanya agar ia berbicara kepada Rabb-nya, agar Dia menganugerahkan kepada kita kekayaan? ”

Akhirnya mereka mengadukan kemiskinannya itu kepada Nabi Musa AS.

Lalu Nabi Musa bermunajat menghadap Allah SWT dan menyampaikan keadaan keluarga tersebut.

Allah SWT pun berfirman kepada Musa:

” Wahai Musa, katakanlah kepada mereka, Aku akan memberikan kepada mereka kekayaan, tetapi kekayaan itu Aku berikan hanya satu tahun dan setelah satu tahun, akan Aku kembalikan mereka menjadi orang miskin kembali ”

Lalu Nabi Musa menyampaikan kepada mereka bahwasanya Allah telah Mengabulkan permohonan mereka, dengan syarat kekayaan itu hanya satu tahun lamanya.

Mereka menerima khabar tersebut dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan.

Beberapa hari kemudian datanglah rezeki yang melimpah dari jalan yang tak diketahui darimana arahnya.
Dan mereka pun menjadi orang terkaya pada saat itu.

Keadaan mereka pun berubah dengan kekayaan yang berlimpah.

Lalu sang istri berkata kepada suaminya:~

” Wahai suamiku, selama setahun ini kita akan memberi makan orang-orang miskin dan menyantuni anak-anak yatim selagi kita masih punya kesempatan, kerana setelah setahun kita akan kembali miskin ”

Sang suami menjawab:

” Baiklah, kita akan menggunakan harta ini untuk membantu orang-orang yang memerlukannya ”

Kemudian mereka membantu orang-orang yang memerlukannya, dan membangun tempat-tempat singgah para Musafir, serta menyediakan makan gratis bagi orang yang memerlukannya.

Setelah satu tahun berlalu, mereka masih tetap sibuk menyediakan makanan sampai mereka lupa bahwasannya sudah setahun lebih mereka menjadi orang kaya dan mereka lupa bahwa akan kembali menjadi orang miskin.

Nabi Musa pun hairan melihat keadaan mereka yang tetap kaya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah SWT:~

” Ya Rabb, bukankah Engkau berjanji memberikan mereka kekayaan hanya satu tahun saja, kemudian setelah itu Engkau akan kembalikan mereka pada kemiskinan seperti semula? ”

Allah SWT pun berfirman:

” Wahai Musa, Aku telah membuka satu pintu rezeki kepada mereka, tetapi mereka membuka beberapa pintu rezeki untuk hamba-hamba Ku ”

” Wahai Musa, maka Aku biarkan lebih lama kekayaan itu pada mereka ”

” Wahai Musa, Aku sangat malu jikalau ada hamba-Ku yang lebih mulia dan lebih pemurah daripada Aku ”

Nabi Musa menjawab:~

سبحانك اللهم ماأعظم شأنك وأرفع مكانك

” Maha Suci Engkau Ya Allah, betapa Maha Mulia urusan-Mu dan Maha Tinggi kedudukan-Mu ”

P/s – Jangan tanyakan nikmat mana lagi yang belum kita dapatkan, tapi tanyalah nikmat mana lagi yang belum kita syukuri dan belum kita sedekahkan.

Leave a Reply

Open chat