FAIZ SAAID

BLOG ORANG SELANGOR

Makna SUAPAN Dalam Mahkamah

Makna SUAPAN Dalam Mahkamah

“suapan” ertinya –

(a) wang, derma, alang, pinjaman, fi, hadiah, cagaran berharga, harta atau kepentingan mengenai harta, iaitu apa-apa jenis harta, sama ada alih atau tak alih, faedah kewangan, atau apa-apa manfaat seumpama itu yang lain;

(b) apa-apa jawatan, kebesaran, pekerjaan, kontrak pekerjaan atau perkhidmatan, dan apa-apa perjanjian untuk memberikan pekerjaan atau memberikan perkhidmatan atas apa-apa sifat;

(c) apa-apa bayaran, pelepasan, peninaian atau penyelesaian apa-apa pinjaman, obligasi atau liabiliti lain, sama ada keseluruhannya atau sebahagian daripadanya;

Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009 – Akta 694

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat