Pendirian Rasmi Atomy Malaysia

Pendirian Rasmi Atomy Malaysia

Pendirian Rasmi Atomy Malaysia

*KOD ETIKA ATOMY* (Seksyen 17 & 18)

17.Politik
17.1 – ATOMY MALAYSIA merupakan organisasi yang bebas politik dan tidak berhubung kait dengan mana-mana parti politik di dalam dan luar negara.

17.2 – Ahli ATOMY MALAYSIA tidak boleh menggunakan nama Atomy untuk menyertai mana-mana aktiviti politik di dalam dan luar negara.

17.3 – Ahli ATOMY MALAYSIA tidak boleh mewakili ATOMY MALAYSIA untuk menyokong mana-mana parti politik di dalam dan luar negara.

Kod Etika Atomy (Seksyen 18)

18. Agama
*18.1 – ATOMY MALAYSIA bukanlah organisasi keagamaan. Ia merekrut ahlinya dari semua jenis kepercayaan dan tidak mempromosikan mana-mana agama.*

*18.2 – Ahli ATOMY MALAYSIA tidak boleh menggunakan nama Atomy untuk menyertai mana-mana aktiviti keagamaan di dalam dan luar negara.*

*18.3 – Ahli ATOMY MALAYSIA tidak boleh mewakili ATOMY MALAYSIA untuk menyokong mana-mana aktiviti keagamaan di dalam dan luar negara.*

Note: Kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa Atomy tidak terlibat dengan sebarang aktiviti politik dan keagamaan.

Sekiranya ada pihak yang menulis artikel mengaitkan Atomy dengan sebarang bentuk aktiviti keagamaan, ia adalah satu fitnah, tidak bertabayun dan tidak cermat dalam penulisan.

Hati-hati dengan sebarang artikel yang tidak bertanggungjawab merosakkan imej Atomy Malaysia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat